Skip to content

Veelgestelde vragen

De leslocatie is in Noordwijk-Binnen, in Sportcomplex Duinwetering, Duinwetering nr. 105. De meeste lessen worden gegeven in de business lounge: bij binnenkomst direct links de trap op en dan linksaf de gang in. De lounge kijkt uit op het sportveld buiten.

U kunt zich aanmelden voor de basisopleiding door ons een bericht te sturen via e-mail of via het contactformulier op deze site. Vermeld dan uw naam en adresgegevens, alsmede de cursus waaraan u wenst deel te nemen.

De kosten van de opleidingscursus zijn €175,- inclusief de nieuwste lesboeken van het Oranje Kruis, verbandmateriaal en examenkosten. Het lesgeld moet uiterlijk twee weken vóór de eerste lesavond overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL31RABO0364647523 tnv EHBO vereniging Noordwijk onder vermelding van uw naam en opleidingscursus. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus enige tijd uitgesteld. In het uiterste geval wordt de cursus geannuleerd, met restitutie van het reeds betaalde cursusgeld.

Onze grootste steun bent u: onze leden en donateurs. Met behulp van uw contributie kunnen we cursussen organiseren, ondersteuning geven op evenementen, kennis verspreiden en met u delen en daardoor Noordwijk en omstreken een stuk veiliger maken.

Het contributiebedrag bedraagt €25,-, deze kunt u overmaken op Rabobank  rekening (IBAN) NL31RABO0364647523  t.n.v. EHBO Vereniging Noordwijk, onder vermelding van de aard van de betaling.

Wijzigingen betreffende uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven aan onze penningmeester, Robert Sluijs.

Stel dat u als hulpverlener gewoon op straat met een ongeval te maken krijgt, of binnen het evenemententeam hulp verleent en er ontstaat gevolgschade bij het slachtoffer. Wat dan?

Als houder van een geldig EHBO diploma van het Oranje Kruis bent u collectief verzekerd voor mogelijke aansprakelijkheidstelling bij hulpverlening. Dit zowel als individu gewoon op straat, als ook voor hulpverlening bij evenementen via het evenemententeam. Het dekkingsgebied hierbij is de gehele wereld. Uitgezonderd zijn wel schades die middels gebruikmaking van motorvoertuigen of vaartuigen worden toegebracht, en wel om de simpele reden dat die als object een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dienen te hebben.

Voorbeeld: Onze materiaalmeester rijdt met onze nieuwe mobiele EHBO Post (de caravan), door een smalle straat en beschadigt een auto door deze met de caravan te schampen. In dat geval is de verzekering van de trekkende auto verantwoordelijk voor de toegebrachte schade. Zou het echter gebeuren met een losgekoppelde Mobiele EHBO Post die bijvoorbeeld op z’n plaats wordt geduwd, dan is de eerder genoemde algemene aansprakelijkheidsverzekering verantwoordelijk voor de dekking van de schade. In het geval dat e.e.a. in combinatie met een trekkend voertuig gebeurt kan het dan zijn dat er voor de verzekering van het trekkende voertuig een vermindering van “no claim” gaat plaatsvinden zodat de betreffende vrijwilliger daar financieel nadeel van ondervindt. Voor dat uitzonderlijke geval gaan we ook een oplossing zoeken, voor het overige is aansprakelijkheid voor de activiteiten binnen verenigingsverband maar ook als individu verzekerd via zowel het Oranje kruis als onze koepelorganisatie EHBO Nederland.

Verder geldt deze verzekering niet voor bedrijfsmatige hulpverleningsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een ambulance medewerker of een BHV’er.

Dus laat het fenomeen aansprakelijkheid u er niet van weerhouden uw goede werk als hulpverlener te doen zodra dat nodig is! Meer informatie kunt u ook vinden onder het kopje aansprakelijkheid van het Oranje Kruis. Heeft u nog vragen, stuur ons dan gerust een e-mail.

Thuis heeft u een basisverbandset, waarvan de inhoud geschikt is voor verlening van eerste hulp door personen met of zonder Diploma Eerste Hulp bij alledaagse ongevallen/letsels. Goedgekeurde verbandtrommels kunt u kopen op internet, of gewoon bij de apotheek. Een lijst met wat hierin hoort te zitten, kunt u hier downloaden.

EHBO betekent Eerste Hulp Bij Ongelukken, BHV betekent Bedrijfs Hulp Verlening.

Voordeel van het diploma Eerste Hulp ten opzichte van vele BHV opleidingen is dat er door een onafhankelijk afgenomen examen een betere borging van de kwaliteit van de Eerste hulp vaardigheden zal plaatsvinden. Met een BHV opleiding doet u minder kennis op over ongevallen, ziektes of de werking van het menselijk lichaam. Wel zal u in staat zijn om goede hulp te bieden bij ongelukken op de werkplek. Daarnaast leert u, in tegenstelling tot EHBO, ook wat u moet doen bij ontruimingen en het uitbreken van een brand. Daarom dient men met een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis wel aanvullende cursussen te volgen (brand/ontruiming/communicatie) alvorens men zich BHV’er kan noemen.

Er zijn vele opleidingsbedrijven die BHV-cursussen verzorgen, zowel in hun eigen pand als incompany. In de Gouden Gids kunt u de adressen vinden. Ook kunt u hierover contact opnemen met de NIBHV.

De EHBO Vereniging Noordwijk is een vrijwilligersvereniging, die valt onder de koepelorganisatie EHBO Nederland. Zowel het bestuur als de materiaalmeesters en het evenemententeam bestaan uit enthousiaste mensen die zich op vrijwillige basis inzetten om Noordwijk en omstreken een stukje veiliger te maken. De vereniging wordt verder mogelijk gemaakt door contributie en donaties van haar leden en donateurs, waar wij heel dankbaar voor zijn.

Ieder jaar zijn al onze leden welkom op de Algemene Ledenvergadering, waarin het financieel en secretarieel jaarverslag openbaar wordt gemaakt. Ook worden de leden hier op de hoogte gebracht van het wel en wee binnen de vereniging op het gebied van evenementen, vrijwilligers en public relations. Er worden op die dag verkiezingen gehouden voor het bestuur en een ieder zal de kans krijgen vragen te stellen over onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen. Tot slot worden op deze ALV jaarlijks de diploma’s uitgereikt aan de geslaagde cursisten. Wanneer de datum van de ALV bekend wordt gemaakt, valt dit te lezen op de nieuws-pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen over de EHBO Vereniging Noordwijk, dan kunt u die stellen per e-mail.

Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood. In eigen land en wereldwijd. Het verleent noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen of conflicten, maar ook mensen die zich door omstandigheden in een kwetsbare positie bevinden en daarom extra hulp nodig hebben. Daarnaast verleent het Rode Kruis sociale hulp, bijvoorbeeld om eenzaamheid te verminderen en de zelfredzaamheid van chronisch zieken en gehandicapten te vergroten. Het Nederlandse Rode Kruis is onderdeel van een internationale organisatie.

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp die:

  • de leerstof samenstelt
  • de EHBO examens afneemt
  • onder meer het diploma Eerste Hulp uitreikt
  • de geldigheid hiervan bewaakt

Het Nederlandse Rode Kruis helpt mensen in nood. In eigen land en wereldwijd. Het verleent noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen of conflicten, maar ook mensen die zich door omstandigheden in een kwetsbare positie bevinden en daarom extra hulp nodig hebben. Daarnaast verleent het Rode Kruis sociale hulp, bijvoorbeeld om eenzaamheid te verminderen en de zelfredzaamheid van chronisch zieken en gehandicapten te vergroten. Het Nederlandse Rode Kruis is onderdeel van een internationale organisatie.

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van eerste hulp die:

  • de leerstof samenstelt
  • de EHBO examens afneemt
  • onder meer het diploma Eerste Hulp uitreikt
  • de geldigheid hiervan bewaakt

Wanneer er op een evenement een incident is, dan zorgen wij voor nazorg. Dan zijn wij een luisterend oor en kun je altijd terecht bij EHBO-vereniging Noordwijk. Voor vragen/opmerkingen naar aanleiding van een incident kun je contact opnemen met de evenementencommissie of iemand van het bestuur

Als je van een andere vereniging komt en geen competentie verklaring kan overleggen, of je bent niet in staat geweest om alle verplichte uren die nodig zijn voor verlenging van je diploma bij te wonen, is er de mogelijkheid van een competentietoets.

Dit is een regel van het Oranje Kruis. Tijdens een dergelijke toets wil de kaderinstructeur zien of alle geëiste vaardigheden aanwezig zijn en zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien wordt de theoretische kennis getoetst.

Wanneer alles in orde wordt bevonden kan het diploma worden verlengd. Zo niet dan zal in samenspraak met de kaderinstructeur gezocht worden naar een oplossing.

Ben je dus als lid van EHBO vereniging Noordwijk het afgelopen seizoen te weinig geweest, dan zal je over de behandelde onderwerpen die volgend seizoen niet meer aan de orde komen een competentietoets moeten afleggen.

Het Oranje Kruis wil het niveau van de gediplomeerde EHBO’ers garanderen. Door het toetsen van de competentie hoopt de EHBO vereniging Noordwijk dit niveau te kunnen blijven waarmaken.

Toetsdatum:              Wordt in overleg vastgesteld.
Kosten:                      €75,-

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op voor verdere informatie, wij helpen u graag verder.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op voor verdere informatie, wij helpen u graag verder.